Om Finnträsk Entreprenad

 

Finnträsk Entreprenad startades 2003 av mig, Niklas Lundmark. Sedan dess har jag utfört alla typer av entreprenadarbeten.

 

Vi är diplomerade för anläggning av enskilda avlopp och har stor erfarenhet av alla sorters grävning, men även andra tjänster såsom trädfällning, stubborttagning och maskintransporter. Självklart har vi även förarbevis för grävmaskin och hjullastare. Vi löser det mesta åt dig!

 

Vi är nu 3st på företaget. Niklas Lundmark, Stig Dahlbäck och Simon Persson

 

Eftersom vi arbetar med maskiner är det viktigt att tänka på miljön. Alla våra uppdrag följer Norra Skogsägarnas kvalitets- och miljöpolicys som är en av våra återkommande kunder.

 

 

Dräneringar utför vi med Isodrän-skivan. På deras hemsida kan du läsa mer om hur en dränering går till.

 

Några exempel på tjänster vi utför är:

 

Jordvärmegrävning

Infarter

VA-arbete

Schakter

Högläggning av hyggen

Skogs- & stugvägar

Grunder

Dikning

Dräneringar med Isodränskiva

Trädgårdsanläggning

Stubbortagning

Trädfällning

Skottning av tak